Thủ tục nhập khẩu máy xay thịt

D

DoorToDoorViet04

Thành viên mới
#1
Quy định về thủ tục nhập khẩu máy xay thịt được thể hiên qua các văn bản pháp luật sau đây:
 • Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
 • Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009;
 • Công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016
 • Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017;
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019;
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
 • Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/09/2019;
 • Công văn 1395/TCHQ-TXNK ngày 12/03/2019;
 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng máy xay thịt không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đối với máy xay thịt đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Cũng theo những văn bản trên máy xay thịt phải làm kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
Liên hệ em tư vấn: 0388871826
Email: sale04@doortodoorviet.com
 

Đính kèm

 • z3533430274702_d3440a640650a3898204a829b378aa36.jpg
  z3533430274702_d3440a640650a3898204a829b378aa36.jpg
  86.6 KB · Lượt xem: 4

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề mới

Facebook

Top