trungtamtienganhalisa

  1. N

    Bóc phốt Alisa English. Không như tưởng tượng

    Có mẹ nào đã cho con đi kiểm tra trình độ ở anh ngữ Alisa chưa? Hôm nay mình đưa con đi test trình rồi tham gia lớp học. Trước khi đến mình còn phải hẹn lịch trước để được kiểm tra với giáo viên Bản ngữ. Mình cũng đã không hài lòng lắm về việc này. Địa chỉ trung tâm thì khó tìm. Tìm mãi không...
Top