đồ thờ cúng gia tiên

  1. E

    Bát hương không có cốt tro có làm sao không?

    Cốt bát hương là những vật phẩm đặt trong lòng bát hương với mục đích để tạo sự linh ứng trong thờ cúng. Bát hương không có cốt có làm sao không? Cùng tìm hiểu ngay. Bát hương không có cốt có sao không? Bát hương là vật phẩm thờ cúng hội tụ linh khí có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của cả...
Top